Välkommen till Dalarö Företagarförening

Här hittar Du information om samtliga medlemsföretag i Dalarö och på Ornö och här har Du möjlighet att kontakta önskat företag. I menyn ovan till höger länk till Turistbyrån med Dalaro.se och Facebook Visit Dalarö med information till boende och besökare.

Dalarö Företagarförening bildades 1981 för att tillvarata det lokala näringslivets intressen. Företagarföreningen stöder och samverkar med Dalarös aktiva föreningsliv. 
Läs mer om oss och ansök om medlemskap här.

Årsmöte hölls digitalt 17 mars 2021 kl 19. 
Läs styrelsens Förvaltningsberättelse med årsredovisning, förslag till verksamhetsplan 2021, revision samt valberedningens förslag till styrelse här. 

Protokoll från årsmötet 2021 här.

Föreningen ger ut Dalaröguiden till hushåll i Dalarö och på Ornö samt 6.000 exemplar till besökare samt kan också läsas digitalt genom QR-kod via annonser och anslagstavlor.
Läs senaste utgåvan - nu också med Ornöföretagare - här.