Kalendariet

2022-04-21: Årsmöte flyttat till 21 april kl 18 på Tullhuset.

 Läs årsmöteshandlingar här.

F
öreningen bjuder på dryck & tilltugg under samlingen och mat & dryck efter årsmötesförhandlingarna. 

Anmäl om du avser att närvara och hur många du tar med dig för vår planering. Tack och välkommen.