Kalendariet

2016-09-15: Ortsutvecklingsseminarium

15 september arrangerade Företagarföreningen i samarbete med Turistbyrån ett seminarium i ortutveckling. Seminariet hade föregåtts av att Turistbyrån under sommaren genomfört en enkät med nyckelpersoner i Dalarö, fastboende, sommarboende och besökare för att dokumentera önskvärda förbättringsområden.
Läs seminarierapporten här.

2016-10-22: Vision Dalarö

Dalarö Kultur & Föreningscentrum i samarbete med Dalarös föreningsliv publicerar denna dag Vision Dalarö. Arbetet påbörjades hösten 2013 och Företagarföreningen har deltagit aktivt i arbetet med den nya visionen, som ersätter 2004 års vision. Läs visionen här..

2017-03-15: Årsmöte

Årsmötet på Tullhuet kl 18:30. Efter mötet arrangeras en gemensam middag. 23 personer deltog och maten kom från de olika medlemsföretagen på Odinsvägen. Här är protokollet från årsmötet.