Om oss

Dalarö Företagarförening bildades 1981 för att tillvarata företagarnas gemensamma intressen samt verka för ett gott samarbete i frågor som berör företagen och näringslivet.

Ta del av föreningens stadgar.

Önskar Du ansöka om medlemskap kan Du göra det här.

Kontakta gärna ordförande för mer information.

Adress: Box 87, 137 25 Dalarö

Bankgiro: 758–3735
Org.nr: 812400–7298

 

Styrelseledamöter 2017

Ordförande:
LO Landin, lo.landin@dalaro.se, Dalarö Turistbyrå

V.ordförande & Kassör:
Jan Lundberg, advokat Dalarö

Övriga ledamöter:
Runar Finnman, Restaurang Mysingen
Niclas Holmberg, Dalarö Ö-transporter
Erik Rendle, Restaurang Ankaret

Suppleanter:
Marcus Edvardsen, Chipware
Pelle Lönnqvist, Pelles Event

Revisor:
Bo Tyrefors
Revisorssuppleant vakant

Valberedning:
Mats Lindström. Lindströms båtvarv
Jeanette Svelander, Dalarö Trädfäll & Trädgård