Om oss

Dalarö Företagarförening bildades 1981 för att tillvarata företagarnas gemensamma intressen samt verka för ett gott samarbete i frågor som berör företagen och näringslivet.

Ta del av föreningens stadgar.

Önskar Du ansöka om medlemskap kan Du se villkoren och göra det här
.

Så här hanterar vi personinformation.

Kontakta gärna ordförande eller kassör nedan
för mer information.

Adress: Vandrarhemmet Lotsen,
             Tullbacken 8
             137 70 DALARÖ

Bankgiro: 758–3735
Org.nr: 812400–7298

 

Styrelseledamöter 2021-22

Ordförande:
Christer Jonsson, Vandarhemmet Lotsen
info@vandrarhemmetlotsen.se

Kassör, v.ordf:
LO Landin, Dalarö Information AB
lo.landin@dalaro.se

Övriga ledamöter:
Karin Anderberg, Ornö Turism & Eltaxikooperativ
Katarina Hamilton, ARTEKIA & katarinahamilton
Hampus Lindström, Dalarö Marinkompetens AB
Erik Rendle, Restaurang Ankaret (dataskyddsombud)
Oscar Magnusson, Dalarös Eviga AB
Henrik Sjöholm, Sjöholm Kommunikation AB

Suppleanter:
Inga valda

Revisor:
Martina Lindström
Revisorssuppleant:
Anna Lindström

Valberedning:
Bo Tyrefors
Eva Severin Ejdeklint