Öns Schakt och Bygg AB

Öns Schakt och Bygg AB löser dina behov inom mark och grävarbeten. Vi tar oss an alla förekommande grävjobb i hela Stockholm, både mot kommuner och privatpersoner.

VA-anslutningar, tomtplanering, husgrunder, stenspräckning, asfaltering, helt enkelt allt som berör grävjobb.

Besöksadress Baldersvägen 52
Mobil 072 527 24 11